De legitimerade yrkesgrupper som utför denna sjukvård är sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt fysioterapeuter.

Kommunen har tagit fram ett informationshäfte om den kommunala hälso- och sjukvården:

Du kan vända dig till Patientnämnden med dina synpunkter på vården. Patientnämnden är till för dig som har frågor eller synpunkter rörande regionens hälso- och sjukvård eller tandvård samt kommunernas vård. Telefon: 0480-841 65.