De legitimerade yrkesgrupper som utför denna sjukvård är sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt fysioterapeuter.

Kommunen har tagit fram ett informationshäfte om den kommunala hälso- och sjukvården:

Informationen "Kommunen som vårdgivare" finns även här

Du kan vända dig till Patientnämnden med dina synpunkter på vården. Patientnämnden är till för dig som har frågor eller synpunkter rörande regionens hälso- och sjukvård eller tandvård samt kommunernas vård. Telefon: 0480-841 65.