Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för:

  • Personer som av läkare vid hälsocentral eller sjukhus bedömts vara i behov av hemsjukvård, det vill säga sjukvårdsinsatser i det egna hemmet.
  • Personer som av legitimerad arbetsterapeut eller legitimerad fysioterapeut i kommunen bedöms vara i behov av rehabilitering i hemmet.
  • Personer som är i behov av hjälpmedel
  • Personer som bor i särskilt boende
  • Personer som bor i gruppbostad enligt LSS
  • Personer som vistas i biståndsbedömd dagverksamhet

Patienter skrivs in i den kommunala hälso- och sjukvården efter samråd mellan patient, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska i kommunen i samband med samordnad individuell planering, SIP.

Du kan vända dig till Patientnämnden med dina synpunkter på vården. Patientnämnden är till för dig som har frågor eller synpunkter rörande regionens hälso- och sjukvård eller tandvård samt kommunernas vård. Telefon: 010-358 41 65.