Här lär du dig att arbeta med olika produktionsled, råvaror och tekniker av olika slag för att få en helhetsbild av tillverkningsprocessen. Du lär dig olika svetsmetoder som till exempel  MMA, MIG/MAG, och TIG med möjlighet upp till rörsvetsnivå.

Utbildningen innehåller även plåtbearbetning med tillhörande arbetsmoment som ger dig en bred kompetens för framtiden.

Du varvar teoretisk utbildning med praktisk utbildning i våra moderna industrilokaler samt APL (arbetsplatsförlagt lärande) ute på företag. En viktig del i utbildningen är arbetsmiljöfrågor för att öka säkerhetsmedvetenheten och för att undvika arbetsskador.

Efter utbildningen   

Efter utbildningen i svetsteknik kan du arbeta som svetsare i många olika svetsrelaterade yrken, både i Sverige och internationellt. Du kan även bli godkänd internationell svetsare (IW-diplom).

Det är i dagsläget stor brist på utbildade svetsare runtom i landet och du har därför stor chans att få ett arbete efter avslutad utbildning.

Med erhållet IW-diplom har du möjlighet att läsa vidare till internationell svetsspecialist (IWS) och arbeta som exempelvis svetskontrollant, svetsansvarig eller produktionsledare etcetera.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss för att få mer information om kurserna, undervisningen osv.

Vi tar gärna emot besök i våra lokaler på Industrigatan i Högsby.

Mats Willinder, Yrkeslärare, mats.willinder@hogsby.se

Ulrika Claesson, syv, ulrika.claesson@hogsby.se; 010-356 52 52.