"Inom Högsby kommun får motorn i stillastående motordrivet fordon hållas igång i högst en minut.

Detta gäller ej: Om trafikförhållandena gjort att fordonet befinner sig i trafikkö eller trafikförhållandena annars föranlett att fordonet stannat och ej heller om motorn hålls igång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning eller kupékyla.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid järnvägsövergång."

Överträdelse kan ge böter

Den som bryter mot enminutsregeln för tomgångskörning kan polisanmälas. Fällande dom kan ge böter. 

Om du ser någon köra på tomgång över en minut kan du anmäla detta till polisen på telefon 114 14.