Termin 1

 • Anatomi och fysiologi 1 (50p)
 • Anatomi och fysiologi 2 (50p)
 • Social omsorg 1 (100p)
 • Omvårdnad 1 (100p)
 • Gerontologi och geriatrik (100p)

Termin 2

 • Psykologi 1 (50p)
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100p)
 • Psykiatri 1 (100p)
 • Hälso- och sjukvård 1 (100p)
 • Omvårdnad 2 (100p)

Termin 3

 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100p)
 • Hälso- och sjukvård 2 (100p)
 • Psykiatri 2 (100p)
 • Social omsorg 2 (100p)
 • Vårdpedagogik och handledning (100p)
 • Komvuxarbete VO (100p)

Eventuellt tillägg:

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 (100p) och Samhällskunskap 1a1 (50p)

Övrigt

I utbildningen ingår fyra veckors APL (arbetsförlagt lärande) per termin.

Utbildningen sträcker sig över tre terminer och är certifierad av Vård- och omsorgscollege, vilket innebär att du får ett diplom efter avklarad utbildning.

Kontakta oss gärna för att få mer information om kurserna, undervisningen osv.

Lärare: Melita Eriksson, melita.eriksson@hogsby.se och

Sabina Bergeskans Skogh, sabina.bergeskansskogh@hogsby.se

Syv: Ulrika Claesson, ulrika.claesson@hogsby.se; 010-356 52 52.