Termin 1

 • Anatomi och fysiologi 1 (50p)
 • Anatomi och fysiologi 2 (50p)
 • Social omsorg 1 (100p)
 • Omvårdnad 1 (100p)
 • Gerontologi och geriatrik (100p)

Termin 2

 • Psykologi 1 (50p)
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100p)
 • Psykiatri 1 (100p)
 • Hälso- och sjukvård 1 (100p)
 • Omvårdnad 2 (100p)

Termin 3

 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100p)
 • Hälso- och sjukvård 2 (100p)
 • Psykiatri 2 (100p)
 • Social omsorg 2 (100p)
 • Vårdpedagogik och handledning (100p)
 • Komvuxarbete VO (100p)

Eventuellt tillägg:

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 (100p) och Samhällskunskap 1a1 (50p)

I utbildningen ingår fyra veckors APL (arbetsförlagt lärande) per termin.