• Hälsolotsens uppdrag är att motverka ensamhet och utanförskap genom att stötta individer till meningsfulla sociala sammanhang och aktiviteter. Målet är att ge en förbättrad hälsa.
  • Hälsolotsen fungerar som en länk mellan individer och aktörer i samhället vilket innebär att hälsolotsen kommer att jobba i nära samarbete med kommunens olika verksamheter, primärvård, myndigheter, föreningar, organisationer och näringsliv.
  • Det är individen, den som tar del av stödet, som står i centrum. Hälsolotsen utgår ifrån deltagarens förutsättning, önskemål och behov och lägger fokus på att stärka det friska.
  • Du kan själv kontakta hälsolotsen och boka ett möte eller be en vän om hjälp. Kontakten kan även tas genom primärvården. Stödet är kostnadsfritt.
  • Hälsolots är ett pilotprojekt som drivs i samarbete mellan Högsby kommun och Region Kalmar län. Tanken är att lyfta individer och ge dem kraft att utveckla sig själva. Projektet är inspirerat av konceptet social förskrivning. Arbetet vill bidra till positiv och hållbar landsbygdsutveckling och på så vis bidra till att Högsby blir en mer attraktiv kommun att leva och bo.

– Ibland finns det inte ett medicinskt problem bakom att vi inte mår bra. Då behöver vi bli bättre på att erbjuda mänskligt och socialt stöd för att lösa andra bekymmer i livet. Jag tror och hoppas att hälsolotsfunktionen ska bli ett uppskattat och respekterat nytillskott i samhällserbjudandet. Om vi bara hittar varandra och börjar samarbeta mer och på nya sätt så tror jag att det kan ge väldigt goda effekter för hälsan. Inte bara för de enskilda patienterna utan för hela samhället, säger Susanna Althini, allmänläkare vid Högsby hälsocentral.

Kontakta hälsolotsen

Du har möjlighet att träffa hälsolotsen fem gånger. Stödet är kostnadsfritt.

Observera att hälsolotsens uppdrag inte innefattar samtalsterapi och ersätter därmed inte en kurator eller psykolog.

Kontaktuppgifter till hälsolotsen hittar du i kontaktrutan längst upp till höger på denna sida.