• Hälsolotsens uppdrag är att motverka ensamhet och utanförskap genom att stötta individer till meningsfulla sociala sammanhang och aktiviteter. Målet är att ge en förbättrad hälsa.
  • Hälsolotsen fungerar som en länk mellan individer och aktörer i samhället vilket innebär att hälsolotsen kommer att jobba i nära samarbete med kommunens olika verksamheter, primärvård, myndigheter, föreningar, organisationer och näringsliv.
  • Det är individen, den som tar del av stödet, som står i centrum. Hälsolotsen utgår ifrån deltagarens förutsättning, önskemål och behov och lägger fokus på att stärka det friska.
  • Man kan själv kontakta hälsolotsen och boka ett möte eller be en vän om hjälp. Kontakten kan även tas genom primärvården. Stödet är kostnadsfritt.
  • Hälsolots är ett pilotprojekt som drivs i samarbete mellan Högsby kommun och Region Kalmar län. Tanken är att lyfta individer och ge dem kraft att utveckla sig själva. Projektet är inspirerat av konceptet social förskrivning. Arbetet vill bidra till positiv och hållbar landsbygdsutveckling och på så vis bidra till att Högsby blir en mer attraktiv kommun att leva och bo.

– Ibland finns det inte ett medicinskt problem bakom att vi inte mår bra, säger Susanna Althini, allmänläkare vid Högsby hälsocentral. Då behöver vi bli bättre på att erbjuda mänskligt och socialt stöd för att lösa andra bekymmer i livet. Jag tror och hoppas att hälsolotsfunktionen ska bli ett uppskattat och respekterat nytillskott i samhällserbjudandet. Om vi bara hittar varandra och börjar samarbeta mer och på nya sätt så tror jag att det kan ge väldigt goda effekter för hälsan. Inte bara för de enskilda patienterna utan för hela samhället. 

Malin Johansson – hälsolots i Högsby kommun

Den 28 november 2022 började Malin Johansson som hälsolots i Högsby kommun. Hon jobbar deltid och är på plats 2–3 dagar per vecka. Nås via telefon eller mail. 

– Jag ser jättemycket fram emot att få möta och stötta personer som kanske känner att de skulle vilja komma ut i en gemenskap, men som inte riktigt vet hur. Jag planerar att själv anordna vissa aktiviteter, som till exempel en helt kravlös fika-träff varje månad, men framför allt vill jag hjälpa till att förmedla kontakter som hjälper deltagarna att hitta till exempel en grupp, förening, organisation eller liknande där man känner sig bekväm och hittar gemenskap och känner att man kan bidra på något sätt. Enligt min erfarenhet så betyder det så mycket att känna sig delaktig och behövd, säger Malin Johansson.

– Ett exempel kan vara att jag tillsammans med en deltagare i projektet har identifierat att hen är intresserade av att läsa och tala om texter. Jag kan då ta kontakt med till exempel biblioteket. Kanske finns det inom biblioteksorganisationen en bokgrupp eller möjlighet att starta en ”shared reading-grupp” som deltagaren kan vara med i och på så sätt hitta gemenskap, berättar Malin Johansson.

Malin Johansson har varit egenföretagare sedan 2009 och arbetar framförallt som coach och samtalsterapeut när hon inte är i Högsby kommun som hälsolots. Sedan 2012 har hon haft uppdrag som underkonsult till Arbetsförmedlingen där hon jobbat med olika program för de som står längst från arbetsmarknaden.

Kontakta hälsolotsen

Du har möjlighet att träffa hälsolotsen fem gånger. Stödet är kostnadsfritt för dig.

Låter det intressant? Kontakta Malin Johansson som är hälsolots i Högsby kommun:        

Telefon: 010-356 51 25

E-post: malin.johansson@hogsby.se