Det finns inga planer på någon typ av bekämpning som att skjuta av fåglarna, utan istället går det att genomföra förebyggande åtgärder och man behöver även acceptera att kajan är en del av samhället och den biologiska mångfalden.

Eftersom kajan är en allätare är det viktigt att hålla rent och inte lämna matrester tillgängliga. Som enskild fastighetsägare kan man försöka skrämma bort kajorna från fastigheten med hjälp av ögonattrapper, skrämselballonger, blåa och reflekterande remsor, rovfågelssiluetter, uggleattrapper med mera, men ofta vänjer sig kajorna efter en tid.

För att hålla rent och få bort kajspillning på allmänna ytor, såsom torg och gångbanor, använder ÖSK (Östra Smålands Kommunalteknikförbund) sopmaskin i kombination med vattenspolning. Fastighetsägare har ansvar att hålla rent på trottoaren utanför fastigheten.

Fakta om Kajan

Kajan har funnits i Sverige sedan 1400-talet och ökade i antal under 1800-talet. Det är en högtstående fågel som är mycket läraktig och som lever i socialt utvecklade och välorganiserade kolonier. Ända sedan gatljuset infördes i städer har kajan funnits där. I skymningen kan man se stora flockar flyga in mot städerna för att söka sig bra övernattningsplatser.

Kajan är allätare och provianterar ofta på åkrar, avskrädeshögar eller rotar runt i papperskorgar. Den besöker gärna trädgårdar på sensommaren för att äta frukter och bär.

Kajan häckar i holkar eller ihåliga träd, men även i håligheter i byggnader eller i skorstenar. Om möjligheten finns häckar kajor gärna tillsammans i stora kolonier. På vintrarna flyttar många kajor söderut i Sverige eller till Europa, för att sedan återvända i februari-mars.