Det finns inga planer på någon typ av bekämpning som att skjuta av fåglarna, utan istället går det att genomföra förebyggande åtgärder och man behöver även acceptera att kajan är en del av samhället och den biologiska mångfalden.

Eftersom kajan är en allätare är det viktigt att hålla rent och inte lämna matrester tillgängliga. Som enskild fastighetsägare kan man försöka skrämma bort kajorna från fastigheten med hjälp av ögonattrapper, skrämselballonger, blåa och reflekterande remsor, rovfågelssiluetter, uggleattrapper med mera, men ofta vänjer sig kajorna efter en tid.

För att hålla rent och få bort kajspillning på allmänna ytor, såsom torg och gångbanor, använder ÖSK (Östra Smålands Kommunalteknikförbund) sopmaskin i kombination med vattenspolning. Fastighetsägare har ansvar att hålla rent på trottoaren utanför fastigheten.