Det är Region Kalmar län som bedömer om du behöver ett hembesök. Om så är fallet får den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten ett uppdrag från hälsocentralen, sjukhuset eller 1177, därefter besöker vi dig i ditt hem.

Kostnaden för hembesök ingår i kommunens maxtaxa, men ingår inte i Region Kalmar läns högkostnadsskydd.