I rollen som PAS ingår ett helhetsansvar för patientens hälso- och sjukvård och specifika omvårdnad. Det finns ett nära samarbete mellan PAS, omvårdnadspersonal, fysioterapeut, arbetsterapeut, biståndshandläggare och enhetschef för att säkerställa en god och jämlik vård.