För att du ska kunna få hemsjukvård under din tillfälliga vistelse krävs att du har hemsjukvård i din hemkommun. Din hemkommun behöver göra en beställning av hemsjukvård för din räkning till Högsby kommun. Du som enskild person kan inte ansöka om hemsjukvård i vistelsekommunen.

Hemkommunen gör ansökan via vår e-tjänst för hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse i Högsby kommun. Ansökan ska vara inskickad och komplett senast 21 dagar innan planerad vistelse påbörjas.

Avgift för tillfälligt besök tas ut enligt taxor och avgifter. Hemkommunen debiteras per kalendermånad.