Vad gör vi och vem påverkas? 

Högsby kommunkoncern har bytt telefonnummer från 0491-nummer till telefonnummer som börjar på 010. Bytet genomfördes den 19 november 2023. 

Alla fasta telefonnummer, det vill säga 0491-anknytningar, är ersatta till nya nummer som börjar på 010-(356 xx xx). Mobiltelefonnummer kommer inte att bytas. 

Du kan alltid ringa Högsby kommuns växel om du är osäker eller har frågor. Vårt nya växelnummer är 010-356 50 00.

Följande kommunala bolag har också nya telefonnummer: 

Även Östra Smålands Kommunalteknikförbund, ÖSK, har bytt telefonnummer:  

Hur hittar jag de nya telefonnumren? 

Nya nummer finns publicerade hos respektive bolag och förvaltning, se hogsby.se. Du kan alltid ringa Högsby kommuns växel om du är osäker. Vårt växelnummer är 010-356 50 00.  

Vad händer om jag ringer ett gammalt 0491-nummer efter nummerbytet? 

Alla 0491-nummer kommer att ha en hänvisning till det nya numret under en övergångsperiod efter bytet. Observera: Du kommer inte att bli framkopplad till det nya numret. 

Varför ska Högsby kommunkoncern byta nummer? När fattades beslutet? 

2016 gjorde Kalmar läns myndigheter (elva kommuner och regionen) en gemensam upphandling av telefoni och datakomtjänster. För att kunna samverka och dra nytta av alla fördelar som upphandlingen ger möjlighet till krävs en enad nummerplan, en gemensam hänvisningsplattform och en gemensam telefonilösning.