Har du frågor, kontakta miljö- och byggkontoret.

Mer information och hitta badplatser

På webbplatsen Badplatsen, hos Havs- och vattenmyndigheten, kan du söka efter information om badplatser. Du kan också söka och visa badplatser i en viss kommun.

Foto: Jens Gustafsson