De förorenade platserna benämns som objekt och sorteras in i olika riskklasser. Objekten med riskklass ett och två har hög miljöpåverkan, vilket innebär att dessa bör undersökas. Huvudprincipen i miljöbalken är att den som har förorenat ska stå för efterbehandling av förorenade områden.

I Högsby kommun arbetar Östra Smålands kommunalteknikförbund, ÖSK, nu med ett statligt finansierat objekt. Länsstyrelsen i Kalmar län är tillsynsmyndighet och under hösten 2023 kommer en konsult att beställas för utredningarna kring den huvudstudie som ska göras. Konsulten kommer sedan att göra sina fältarbeten under 2024.