Bevattningsförbudet i Björkshult och Grönskåra upphävs från och med den 6 oktober 2023

Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Uthyrning av skolornas matsalar 2023

Hyra för skolornas matsalar för 100 kr/timma och endast till ideella föreningar.

Webbutveckling av Novitell AB