Pågående arbeten: 3 Driftstörningar: 0

Uthyrning av skolornas matsalar 2022

Hyra för skolornas matsalar för 100 kr/timma och endast till ideella föreningar.

Webbutveckling av Novitell AB