Linden är en liten förskola som ligger i Långemåla. Barnen som är i åldern  1-5 år är uppdelade i två åldersindelade grupper under stora delar av dagen. Vi har fri tillgång till en sporthall i våra lokaler som vi utnyttjar både spontant och planerat flera dagar i veckan.

Lindens förskola jobbar med projekt som genomsyrar hela verksamheten utifrån barnens intresse. 

Vi på Linden lägger stor vikt vid jämställdhet, normer och värden, barnsyn, digitala verktyg som hjälpmedel och  språklig medvetenhet. Vi använder oss dagligen av tecken som stöd i vår undervisning. Även Bornholmsmodellen och Fonomix finns ständigt i utbildningen. 

Vi ger barnen mycket tid till samtal och reflektioner kring det vi undervisar kring, både spontant och planerat och vi låter ofta barnen ställa hypoteser för att utmana deras tankar.

Barnen har fri tillgång till en skapandehörna inne på avdelningen med målarfärg, vattenfärg och annat material, så de kan låta sin fantasi och kreativitet utmanas och utvecklas.

Våra digitala verktyg så som Ipad och smartboard finns tillgängliga från öppning till stängning.

Pedagogerna har gått NTA-utbildningar inom luft, vatten och ljud så barnen möter olika varianter av experiment.

Vi har en nyrenoverad gård med en stor sandlåda, två nya klätterställningar med rutschkanor, en till de yngsta och en till de äldsta, en ny kompisgunga, två däckgungor och två babygungor. Ute på gården har vi en skogsdunge som inbjuder till härlig fantasilek.

Vår gård som är kuperad inbjuder till mycket lek i alla årstider. 

Postadress

Förskolan Linden
Kyrkogatan
579 80 Högsby

Besöksadress

Förskolan Linden
Kyrkgatan 11
579 71 Ruda

Telefon: 0499-307 05

E-post: linden@skolan.hogsby.se