Linden är en liten förskola som ligger i Långemåla. Barnen som är i åldern 1–5 år, är uppdelade i olika grupper under delar av dagen. Vi möts i olika konstellationer i lek och undervisning.

Vi på Linden jobbar med projekt som genomsyrar hela utbildningen utifrån barnens intresse och förskolans behov. Allt utifrån förskolans läroplan – LpFö-18 och övriga styrdokument. 

Vi ser alla som rika och kompetenta individer. Vi strävar efter att alla ska ha möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar, intressen och behov. Vi ser varandras egenskaper som en styrka och tillgång i vårt gemensamma lärande.

Vi lägger stort fokus på den sociala kompentensen som att vara en bra kompis som lyssnar på varandra, samarbetar och hjälps åt för att må bra och trivas tillsammans. Här vågar vi prata känslor och sätta ord på hur vi mår. Vi pedagoger har gått utbildning i TMO (TraumaMedveten Omsorg). Här ser vi bakom barnets beteenden och stöttar dom i sin utveckling och efter behov.

Vi har en stor språklig medvetenhet på Linden. Vi ger barnen mycket tid för samtal och reflektioner både planerat och spontant. Vi låter ofta barnen tänka, gissa och berätta utifrån sina egna erfarenheter för att utmana deras tankar. Vi använder oss dagligen av tecken som stöd i vår undervisning. Vi har samlingar utifrån Bornholmmodellen och använder även Fonomix som hjälper barn att lära sig skriftspråket. Fonomix möter barnen även sen i skolan.

Vi har gått utbildning i SKUA (Språk och KunskapsUtvecklande Arbetssätt) för att ge alla barn möjlighet till att kunna utvecklas i sina språk och ge ökad kunskap om att det finns fler språk och kulturer i världen.

Vi har gått en utbildning via Skolverket med fokus på matematik. Vi undervisar i matematik genom att vi undersöker, utmanar, resonerar och samtalar med barnen kring olika matematiska begrepp och söker olika lösningar på problem, både planerat och spontant. Vi räknar antal, sorterar, parar ihop, lär oss känna igen former och mönster, vi mäter, ger förståelse kring mängd och tränar på lägesuppfattning med mera. Allt för att ge barnen goda grundkunskaper inom matematik.   

Vi har många olika digitala verktyg så som Ipad, smartboard, projektor, pratplattor och bluebots. Vi säger lärplattor till våra Ipad`s då de just lär oss olika saker. Dessa digitala verktyg hjälper oss i vår undervisning och inget digitalt verktyg är bra om det inte finns närvarande pedagoger som kan visa, stötta och förklara. Detta innebär att barnen inte bara tittar på saker utan barnen är aktiva i sina stunder med digitala verktyg. Till exempel att programmera, skapa egna sagor, para ihop bilder, sortera bilder, rita, rimma, filma, fotografera, träna språkljud och så vidare.  

Pedagogerna har gått NTA-utbildningar inom luft, vatten och ljud så barnen möter olika varianter av experiment.

Barnen har fri tillgång till en skapandehörna med målarfärg, vattenfärg, pennor, kritor, lim, saxar och annat skapandematerial, så de kan låta sin fantasi och kreativitet utmanas och utvecklas. Vi utmanar barnen kring olika tekniker inom skapande för att hjälpa dom att hitta rätt teknik vid rätt tillfälle.

Vi har fri tillgång till sporthallen som vi utnyttjar både spontant och planerat flera dagar i veckan. Här utmanar vi barnen motoriskt men även kring att följa instruktioner i olika lekar. Det blir många tillfällen till samarbete och glädjefyllda möten mellan barnen.

Vi har en stor gård som är kuperad och som inbjuder till mycket lek i alla årstider. Vi tänker medvetet på att synliggöra vårt projekt även ute, både genom bildstöd som ska inspirera till samtal och lek och vi har även planerad undervisning.

Vi erbjuder olika sorters material såsom böcker, pennor och papper, byggmaterial, luppar, förstoringsglas, bollplank med siffror och bokstavsstenar och så vidare.

Barnen blir även utmanade i sin lek genom vår sandlåda, klätterställningen, våra två rutschkanor – en låg och en hög, vår kompisgunga, våra två däckgungor och två gungor med gungsits. Vi har en asfalterad gångbana för att cykla på. Ute på gården har vi även en stor öppen gräsplan och en skogsdunge som inbjuder till härlig fantasilek.

På Linden ska alla utvecklas och trivas!

Postadress

Förskolan Linden
Kyrkogatan
579 80 Högsby

Besöksadress

Förskolan Linden
Kyrkgatan 11
579 71 Ruda

Telefon: 010-356 54 70
E-post: linden@skolan.hogsby.se 
Arbetslagsledare: Jessica Hultsborn 010-356 54 70