Vid fullständig förbränning är röken vit eftersom det alltid finns en mängd vatten i veden som kondenseras i kall luft, varma dagar är röken i det närmaste osynlig och ses bara som värmedaller. Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjära.

Elda med torrt och rent virke och pyrelda inte. Den som eldar med ved har själv ansvar för att utsläppet av luftföroreningar blir så litet som möjligt. Det är av miljöskäl inte tillåtet att elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande. Sopor kan innehålla produkter (exempelvis emballage av plast) som ger mycket skadliga rökgaser. Giftiga ämnen gör också askan giftig och olämplig att sprida i trädgården. Dessutom kan pannan och rökgaskanalen skadas om man eldar sopor.

Kontakta Miljö- och byggkontoret innan du installerar en anläggning för att höra vad som gäller då det krävs en anmälan vid installation och väsentliga förändringar av eldstäder och rökgaskanaler. Kontakta också skorstensfejarmästaren för att få besked om vad som gäller.