Vid fullständig förbränning är röken vit eftersom det alltid finns en mängd vatten i veden som kondenseras i kall luft, varma dagar är röken i det närmaste osynlig och ses bara som värmedaller. Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjära.

Elda med torrt och rent virke och pyrelda inte. Den som eldar med ved har själv ansvar för att utsläppet av luftföroreningar blir så litet som möjligt. Det är av miljöskäl inte tillåtet att elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande. Sopor kan innehålla produkter (exempelvis emballage av plast) som ger mycket skadliga rökgaser. Giftiga ämnen gör också askan giftig och olämplig att sprida i trädgården. Dessutom kan pannan och rökgaskanalen skadas om man eldar sopor.

Vad krävs vid installation av en anläggning?
Det är viktigt att du kontaktar miljö- och byggkontoret vid installation och väsentliga förändringar av eldstäder och rökgaskanaler. Det många inte vet är att det krävs en anmälan när du ska installera eller göra större förändringar av såväl eldstäder som rökgaskanaler. Kontakta också skorstensfejarmästaren för att få besked om vad som gäller.