Se till att din katt inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker. När en katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer, eller vara id-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontaktar du din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverk som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare.

Ibland kontaktas Miljö- och byggkontoret i frågan. Vi utför, i normalfallet, inte några åtgärder eftersom löst springande katter inte anses som en olägenhet för människors hälsa eller miljö. Detta slogs fast i en dom i miljödomstolen, Stockholms tingsrätt 2001. I domen betraktas det också som accepterat att en familj har upp till några stycken katter och att de vistas både på ägarens och också grannarnas tomt. Inte heller skador på planteringar, bilar och andra egendomsskador räknas som en olägenhet.

Misstänker du att en katt eller annat djur utsätts för vanvård eller liknande ska du kontakta Djurenheten Länsstyrelsen Kalmar län, länken hittar du här till höger.