Fagerhults F-5 skola ligger naturskönt med skogar och sjöar utanför knutarna. Vi har ett stort upptagningsområde så de flesta barnen kommer med skolskjuts till skolan. 

I skolbyggnaden finns också Ekebackens förskola.

Vår utgångspunkt är:

  • alla barn har olika förutsättningar och förkunskaper
  • alla barn har olika sätt att tänka och lära
  • alla barn har olika självförtroende
  • alla barn är duktiga på något

Postadress

Högsby kommun
Fagerhults skola
579 80 Högsby

Besöksadress

Fagerhults skola
Skolvägen 9
579 94 Fagerhult

Telefon lärarrum: 010-356 55 30

fagerhult@skolan.hogsby.se