För att bedriva handel på Taxitorget i Högsby behöver du ett tillstånd från kommunen. Vill du använda offentlig plats till annat än vad det från början är bestämt till måste du söka tillstånd hos Polismyndigheten.

Tider för torghandel

Torget är öppet för handel varje fredag mellan klockan 8.00–18.00, under helgdagar kan tiderna variera.

Hur ansöker man om en torgplats?

Om du är intresserad av att bedriva torghandel behöver du fylla i en ansökningsblankett som finns tillgänglig under ”Relaterat”. Tänk på att ansökan måste skickas in senast två veckor innan den önskade utställningsdagen för att vi ska kunna handlägga och ge er beslut i tid.

Avgifter för torgplats

Avgifter för torgplatsen varierar beroende på storlek och typ av verksamhet. För att få information om specifika avgifter, vänligen se den bifogade bilagan under ”Relaterat” som ger en översikt över kostnaderna.

Fördelning av torgplatser

Vi tror på en rättvis och flexibel fördelning av torgplatser. Därför får alla försäljare möjlighet att själva välja vilken av platserna på torget som de ska stå på.

Kontakta Miljö- och byggkontoret

För att få mer information om torghandel, är du välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret. Vi finns till hands för att svara på dina frågor, ge dig råd och hjälpa dig genom ansökningsprocessen. Snabbaste svarsvägen är via vår e-mail miljoochbygg@hogsby.se