Kostnader för prövning och tillstånd tas ut med objektsfaktorer enligt nedan, baserat på timavgift.

Enskilda avloppsanläggningar

Prövning av ansökan om tillstånd till avloppsanordning för WC för högst 1 hushåll

5

Prövning av ansökan om tillstånd till avloppsanordning för WC för 2 - 5 hushåll eller för 5-24 personer

8

Prövning av anmälan om ändring av befintlig godkänd avloppsanläggning

2

Prövning av ansökan om tillstånd till enskild avloppsanordning med sluten tank

3

Handläggning av anmälan om BDT-avloppsanläggning

3

Prövning av ansökan om tillstånd till avloppsanordning för WC för högst 1 hushåll där urinen separeras och återförs till jordbruksmark.

0

Prövning av ansökan om tillstånd till avloppsanordning för WC för 2-5 hushåll eller för 5-24 personer där urinen separeras och återförs till jordbruksmark.

0