1. Om möjligt, tvätta bilen vid en biltvätt.

Antingen en automattvätt eller en gör-det-själv-hall. Biltvättar kontrolleras kontinuerligt av kommunen och är konstruerade för att separera olja och giftiga partiklar från vattnet.

2. Använd alltid miljömärkta produkter.

Väljer du att tvätta bilen själv bör du alltid välja miljömärkta produkter. Håll utkik efter till exempel märkningar som Svanen, EU-Ecolabel eller Svalan. Använd lämpligen en gör-det-själv-hall.

3. Tvätta på en gräsyta.

Väljer du att tvätta bilen utanför en biltvätt så ställ bilen på en gräsyta, inte en hårdgjord yta. Jorden kan binda farliga ämnen och ibland bryta ner dessa.

Fultvätta inte!

Tvättar du inte bilen på en gräsyta så är risken stor att du fultvättar! Alltså att bilen tvättas på gatan och där orenat vatten rinner rakt ut i naturen via dagvattenbrunnen, vilket leder till föroreningar av din närmiljö, vattendrag eller hav.

9 av 10 tycker att det är viktigt att agera miljövänligt i sin vardag*. Ändå fultvättar fler än var femte person sin bil på gatan.

* Undersökning kring vattenfrågor, Novus Sverigepanel, februari 2016. Webbenkät, representativt och slumpmässigt urval.