Vilken hjälp kan jag få?

Familjerådgivningen är till för dig som vuxen som har problem i par- eller familjerelationen. Hit kan ni komma som sambos, gifta, särbos eller separerade. Det kan också handla om relationen till andra familjemedlemmar eller släktingar.

Alla samtal bygger på frivillighet med din relation i fokus. Tillsammans undersöker vi hur problemet ser ut, vilken förändring ni önskar och hur vi ska lägga upp samtalen. 

Familjerådgivningen vänder sig till par och familjer som bor i Högsby kommun. Vi tar inte ställning för eller emot någon, utan vägleder för att ni ska finna era möjligheter till förändring.

Relationsproblemen kan till exempel handla om att:

  • Vi har svårt att prata med varandra
  • Vi bråkar jämt
  • Vi har problem med vårt sexliv
  • Känslorna för min partner har försvunnit
  • Vi vill förbättra eller avsluta vår relation
  • Vi har svårt att samarbeta kring barnen.

Vem möter du?

Via familjerådgivningen och familjeterapin möter du en familjerådgivare som är utbildad socionom med vidareutbildning i familje- och parpsykoterapi.

Tystnadsplikt och sekretess

Familjerådgivningen har tystnadsplikt och allt du säger skyddas av absolut sekretess. Det innebär att vi inte för några journaler och du kan vara anonym om du vill.

Undantag från sekretessen

Undantag i sekretess gäller vid:

  • Kännedom om att barn utsätts för sexuella övergrepp, fysisk eller psykisk misshandel eller bevittnat våld.
  • Brott som ger fängelse minst ett år.
  • Försök till brott som ger fängelse minst två år.

Avgifter

Varje besök kostar 250 kronor. 

Boka tid hos familjerådgivningen

Du når oss via telefon eller mejl för att boka tid för samtal. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Dr Mobergers väg 8 A, Högsby
Telefon: 010-356 68 29
E-post: familjeradgivning@hogsby.se

Vägkarta till familjerådgivningen

Karta över området. Den röda pricken på kartan visar ingången till familjerådgivningen.