Ring eller skriv och meddela flyttdag, så att uppsägning av sopkärl och slutavläsning av vatten kan ske vid rätt tidpunkt. Lämna även information om ny adress samt namn på ny fastighetsägare.

Läs mer hos Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK)