Journalanteckningar som har gjorts hos en vårdgivare syns inte automatiskt hos en annan. Genom så kallad sammanhållen journalföring kan din vårdgivare göra så att journaluppgifterna går att ses av andra vårdgivare, till exempel kommunen. Det finns alltid möjlighet att säga nej till sammanhållen journalföring genom att begära att dina uppgifter spärras.