Ta för vana att alltid ha med en lite plastpåse i fickan för sånt som du behöver kasta, så slipper du bära kladdigt bananskal direkt i fickan. Att för din egen skull hjälpa till att plocka rent längs motionsrundan eller hundpromenaden kan ge glädje tillbaka vid nästa promenad.

Du som har klagomål om nedskräpning kan vända dig till miljö- och byggkontoret. Antingen ringer du till växeln och förklarar att du ringer angående ett nedskräpningsärende, så kopplar växeln dig vidare till personal på miljö- och byggkontoret, eller så kontaktar du oss via e-post.

Enligt miljöbalken får ingen skräpa ner på en plats där allmänheten har tillträde eller insyn till. Miljö- och byggkontoret kan förelägga den som skräpat ner att städa upp efter sig. Nedskräpning är straffbart enligt miljöbalkens bestämmelser och påföljden är böter eller fängelse i högst ett år. Om det finns misstanke om brott har miljö- och byggkontoret skyldighet att anmäla överträdelsen till Polis- eller Åklagarmyndigheten.

Text: Håll Högsby rent. Medlem i Håll Sverige Rents nätverk för kommuner.

Var med och håll Högsby rent du med!

Varje vår deltar Högsby i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp – både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. Flera hundra tusen deltar varje år runt om i landet.

Foto på asfalt. En sko längst upp till höger på fotot. Text: Vi håller rent.

Läs mer hos Håll Sverige Rent

Var med du också i kampen mot skräpet!