Här presenteras projekt som leds av ÖSK. Just nu pågår projekten sluttäckning av Kolsrum och en översyn av övriga deponier.