Målsättningen är att arbeta förebyggande så att miljöproblem begränsas och så att vi på ett långsiktigt sätt verkar för en hållbar utveckling. Myndighetsnämnden ansvarar för den kommunala myndighetsutövningen inom områdena miljö och bygg utifrån de lagar och förordningar som riksdagen och regeringen har fastställt. Nämnden arbetar även utefter de lokala föreskrifter och policy som kommunfullmäktige har beslutat om.

Myndighetsnämndens ledamöter 2019-2022

 • (C) Tomas Ivarsson
 • (KD) Lars Elmborg
 • (S) Åke Gustavsson

Ordförande: Lars Elmborg

Vice ordförande: Åke Gustavsson

Ersättare

 • (M) Matilda Bladås
 • (C) Stefan Karlsson
 • (S) Karl-Axel Palmberg

Sammanträdesdagar 2022

 • 24 februari
 • 14 april
 • 16 juni
 • 8 september
 • 20 oktober
 • 8 december