Målsättningen är att arbeta förebyggande så att miljöproblem begränsas och så att vi på ett långsiktigt sätt verkar för en hållbar utveckling. Myndighetsnämnden ansvarar för den kommunala myndighetsutövningen inom områdena miljö och bygg utifrån de lagar och förordningar som riksdagen och regeringen har fastställt. Nämnden arbetar även utefter de lokala föreskrifter och policy som kommunfullmäktige har beslutat om.

Myndighetsnämndens ledamöter 2023-2026

 • (S) Yvonne Hagberg
 • (C) Lina Danlid Burke
 • (KD) Marcus Carlsson

Ordförande: Yvonne Hagberg (S)

Vice ordförande: Marcus Carlsson (KD)

Ersättare

 • (S) Karl-Axel Palmberg
 • (C) Tomas Ivarsson
 • (M) Wilhelm Alström

Sammanträdesdagar 2023

 • 16 februari
 • 6 april
 • 8 juni
 • 30 augusti
 • 19 oktober
 • 7 december