Tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) samordnar och leder Jordbruksverket arbetet för att bekämpa allvarliga smittsjukdomar bland djur i Sverige. Jordbruksverket har informationsansvar för den här typen av frågor.

Vad händer om jag hittar döda vildsvin i skogen? Ni gör en rapportering via Statens veterinärmedicinska anstalt, via länken https://rapporteravilt.sva.se.

Länsstyrelsen ingår som beredskap och har en samordnande roll tillsammans med kommunerna i den här frågan.

Afrikansk svinpest kan spridas via matavfall och därför behöver avfall som kan innehålla matrester hållas säkert så att inte vilda djur kan komma åt eventuella matrester. Allmänheten uppmanas att se till så att sopkärl och annan förvaring är säker och tillsluten så att inga djur riskerar att komma åt matavfall.