På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om reglerna och även få vägledning.

Anmäl till Läkemedelsverket

Om du vill sälja receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Du måste även anmäla om du gör större ändringar i försäljningen eller om du slutar sälja läkemedel.

Rapportera in hur mycket du säljer

Du måste löpande rapportera in din försäljning av läkemedel till e-Hälsomyndigheten, som för statistik över läkemedelsförsäljningen i Sverige.

Miljö- och byggkontoret kontrollerar

På uppdrag av Läkemedelsverket kontrollerar miljö- och byggkontoret att du följer reglerna. Kontrollerna sker oanmält. Vid ett kontrollbesök behöver du exempelvis kunna visa att du har ett skriftligt egenkontrollprogram, att du utför ålderskontroller och att de läkemedel du säljer är godkända. 

Finns det brister, rapporterar miljö- och byggkontoret in dessa till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.