Kikare på räcke vid Ryningen

Upplev fågellivet i Ryningen

Högsby kommun har ett rikt fågelliv och Ryningen är en av södra Sveriges fågelrikaste våtmarker. Du finner Ryningen på gränsen mellan Hultsfred och Högsby kommun.

Ryningenområdet är cirka 300 hektar stort. Här finns det två fågeltorn och en fågelplattform där du kan spana in och lyssna in naturens symfoni. Förutom att den unika fågelmiljön finns det även ett stort antal sällsynta insekter i området. 

En vacker natur

Emån slingrar sig igenom Ryningenområdets stora öppna landskap. Landskapet är fint inramat av skogsmark. Under de olika säsongerna ändras både naturen och vilka fågelarter du kan skåda. Alla säsonger är värda att uppleva! 

  • På våren svämmar Emån över och förvandlar hela området till en tillfällig sjö som lockar till sig många olika arter.
  • På sommaren häckar mer än 140 fågelarter. Flera av arterna är sällsynta och tyvärr till och med hotade.
  • På hösten följer många arter Emåns dalgång på sin väg söderut.
  • På vintern infinner lugnet sig över Ryningen, men du kan ändå skåda flera olika fågelarter så som havsörn och kungsörn.

En kikare är allt som behövs för spännande naturupplevelser.

Kyrkstenarna i Berga. Foto: Jens Gustafsson.

Kyrkstenarna

Kyrkstenarna finns längs riksväg 34, mellan Högsby och Berga.

Vi går ända tillbaka till Kalmarkriget som pågick 1611-1613 då en del stridigheter utkämpades kring Högsby. Enligt myten ska danska armén använt kyrkan som stall och lokalbefolkningen fick hitta en annan plats att fira gudstjänst på. De så kallade Kyrkstenarna är tre större flyttblock som naturen placerat så att de bildar ett rum med tre väggar och en ingång.

Foto: Jens Gustafsson

Aboda Klint och Sinnern. Foto: Jens Gustafsson.
Aboda klints fritids- och äventyrområde

Området kring Aboda klint präglas av storslagen utsikt och hänförande natur med vandringsleder och stigar.

På Aboda klint finns allmänna grillplatser och stugor för uthyrning.

Foto: Jens Gustafsson

Vid ravinen, Mörtsjön, Trånshult. Foto: Jens Gustafsson.
Moreravinen och More Kastell

More Kastell är en kraftig, cirka 25 meter hög, stenformation i Moreravinen, som ligger på gränsen mellan Högsby och Hultsfreds kommun. Ravinen är en så kallad förkastningsspricka, som troligen har sitt ursprung från istiden.

Ravinen är närmare en mil lång. Bredden varierar mellan 20-30 meter och djupet är cirka 30-40 meter.

Upplev den säregna och karga naturen, urskogen och den unika växtfloran med mossor och lavar. Här häckar korpen och lodjur har setts här.

Ge dig själv tid att njuta av en bländande naturupplevelse. Vår svenska allemansrätt säger att naturen är öppen för alla, men du ska självklart visa varsamhet mot naturen och hänsyn till människor och djur. 

Foto: Jens Gustafsson

Bokskog höst. Foto: Lena Arén och Sven Gunnvall.

Ekopark Hornsö

Ekopark Hornsö är insekternas landskap och ett av västra Europas viktigaste områden för bevarandet av hotade insekter.

Foto: Lena Arén och Sven Gunnvall.