Dålig inomhusmiljö kan ge många olika typer av besvär, till exempel astma, torr hy eller hudutslag. Saker som kan påverka inomhusmiljön är bland annat dålig ventilation, fukt, städning, tobaksrök och byggnadsmaterial.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att en byggnad som används av människor inte påverkar deras hälsa. Upplever du besvär och misstänker att dessa beror på din bostad ska du kontakta fastighetsägaren i första hand. Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse. Äger du din bostad kan du vända dig till konsultföretag för att få råd om hur du kan gå vidare.

Om du upplever problem med inomhusmiljön i skolan/förskolan ska du i första hand vända dig till den ansvarige för skolan i fråga.

Får du ingen hjälp trots att du kontaktat fastighetsägare/bostadsrättsförening eller skolans ledning, kan du vända dig till Miljö- och byggkontoret. Myndighetsnämnden kan vid vissa klagomål kräva att verksamhetsutövare eller fastighetsägaren vidtar åtgärder. Detsamma gäller om du störs av yttre faktorer.