Illustration av brunn. Texten: Kolla din brunn

Vattenprover

För att ta reda på vilken kvalitet det vattnet har som du dricker kan du göra en analys på ditt brunnsvatten. Vattnet analyseras för bakterieinnehåll och ett antal kemiska parametrar.

Vad behöver du med egen brunn tänka på?

Du som har egen brunn eller annan mindre dricksvattenanläggning för privat bruk är ansvarig för att vattnet har en kvalitet som är säker att använda som dricksvatten. Du behöver kontrollera och sköta om din dricksvattenanläggning och ta regelbundna vattenprover på dricksvattnet. Det är också du som bör åtgärda eventuella problem.

Att göra ett vattenprov är inte krångligt. Högsby kommun har ett avropsberättigande ramavtal med ett analysföretag. 

Så här beställer du analysprov

  1. Gå till webbplatsen webshop.eurofins.se 
  2. Ange kampanjkod: Högsbybrunn
  3. Välj det analyspaket du önskar och lägg det i varukorgen. Följ instruktionerna och fyll i dina uppgifter utifrån det som efterfrågas.
  4. Betalning sker direkt på webbplatsen eller väljer du faktura till den adress du har fyllt i för betalning.
  5. När beställningen är klar får du instruktioner och provtagningsmaterial skickat till dig.

Tänk på detta vid provtagning

Efter beställningen av analysprov utför du sedan provtagningen själv och lämnar in vattenproverna på tisdagar innan klockan 12.00 i kommunhuset, Kyrkogatan 8 i Högsby. 

Proverna ska vara tagna samma dag som du lämnar in provet, inte tidigare än klockan 9.00. Var noga med att följa anvisningarna vid provtagningen för att analysen ska bli rätt. 

Vattenprover får inte lämnas in i egna flaskor. Du ska endast använda de provflaskor som du har fått skickade till dig. När analysen är klar kommer du att få ett provsvar levererat till dig.

Har du frågor?

Då är du välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret eller ringa direkt till analysföretaget Eurofins.