Anpassad grundskola

Elever i Högsby kommun som är inskrivna i anpassad grundskola får sin undervisning antingen i anpassad grundskola förlagd i Oskarshamn, Hultsfred eller Uppvidinge kommun eller som individintegrerade, det vill säga får sin undervisning i en grundskoleklass men har en särskild kursplan.

Vi arbetar för att undervisning skall anpassas så att eleverna får undervisning på den utvecklingsnivå där de befinner sig. Elever i vår anpassade grundskola ska få kunskaper som gör att de kan påverka sin egen situation och sina relationer till andra.

Adress

Elevhälsan
Frövivägen 3B
579 32 HÖGSBY

Telefon till Charlotte Lindgren: 010-356 52 30