Särskolan

Elever i Högsby kommun som är inskrivna i särskolan får sin undervisning antingen i särskoleklass förlagd i Oskarshamn, Hultsfred eller Uppvidinge kommun eller som individintegrerade, det vill säga får sin undervisning i en grundskoleklass men har en särskild kursplan.

Vi arbetar för att undervisning skall anpassas så att eleverna får undervisning på den utvecklingsnivå där de befinner sig. Elever i vår särskoleverksamhet ska få kunskaper som gör att de kan påverka sin egen situation och sina relationer till andra.

Adress

Elevhälsan
Frövivägen 3B
579 32 HÖGSBY

Telefon till Charlotte Lindgren: 0491-292 16