Mer information på Svetskommissionens webbplats

IW-diplom

Ett IW-diplom innebär att innehavaren har genomgått en kvalitetssäkrad utbildning enligt riktlinjer som har godkänt i fler än 30 länder. Skolor som erbjuder utbildningen är godkända av Svetskommissionen. Godkännandet innebär att skolan uppfyllt IIW:s (International Institute of Welding) krav på lärare, svetsutrustning och kvalitetssystem.

Utbildningssystemet består av totalt 18 moduler med tre utbildningsnivåer för respektive svetsmetod, och kan beroende av behovet avslutas på önskad nivå.  

Utbildningarna avslutas med examinering under Svetskommissionens ansvar. Efter godkänd examinering få man ett diplom.

Källa: Svetskommissionen

Hur ser då framtiden ut för de som skaffar sig en utbildning inom svets?

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som svetsare och gasskärare under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete. Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete som svetsare och gasskärare kommer vara stora.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats

Framtida jobb

Framtiden ser ljus ut när det gäller jobb. Det är fler som går i pension än som tillkommer. Svensk industri behöver fler skickliga svetsare. Svetsning är ett många gånger fritt och kreativt yrke. Du arbetar med olika uppgifter, främst inom verkstadsindustri. Några av arbetsuppgifterna är tillverkning, montering och reparation.

Du har dessutom möjligheter att göra karriär och läsa vidare på någon av de högre diplomutbildningarna, till exempel till svetsspecialist. 

Läs mer på svets.se

IW-behörighet ökar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. IW-systemet innehåller möjligheten att för respektive svetsmetod (MMA, MAG och TIG) gå från kälsvetsare till plåtsvetsare och slutligen rörsvetsare.