Kurs

Kurskod

Poäng

Produktionsutrustning 1

PRUPRD01S

100

Människan i industrin 1

MÄIMÄN01

100

Tillverkningsunderlag 1

TILTIL01

100

Materialkunskap 1

MAEMAT01

100

Svets Grund

SAASVT0

100

Kälsvets 1 (MMA)

SAAKÄL01S

100

Kälsvets 1 (MIG/MAG)

SAAKÄL01S

100

Kälsvets 1 (TIG)

SAAKÄL01S

100

Kälsvets 2 (en av metoderna MMA, MIG/MAG eller TIG)

SAAKÄL02S

100

Kälsvets 2 (valfri metod)

SAAKÄL02S

100

Stumsvets 1 (valfri metod)

SAASTU01S

100

Stumsvets 2 (valfri metod)

SAASTU02S

100

Stumsvets 1 (valfri metod)

SAASTU01S

100

Stumsvets 2 (valfri metod)

SAASTU02S

100

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

  • förmåga att arbeta med olika svetstekniker och plåtbearbetning samt tillhörande arbetsmoment.
  • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom det industritekniska området svetsteknik.
  • förmåga att arbeta med kvalitetssäkring för produktion och färdig produkt
  • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi.
  • kunskaper om helheten i den industriella verksamheten och färdigheter i att delta i produkt- och produktionsplanering samt i produktionen.
  • förmåga att lösa problem och möta förändringar inom yrkeslivet.
  • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande.
  • kunskaper om arbetets organisation och systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert.
  • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Källa: Skolverket

Mer information

I mån av plats tas ansökningar emot även efter ansökningstidens utgång.

Ansökan sker via: Högsby Lärcenter

Utbildningsort: Högsby 

Arbetsplatsförlagd utbildning kan förekomma. 

Önskvärda förkunskaper:

Svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå/grundskola åk 9 eller motsvarande.

Matematik på grundläggande nivå/grundskola åk 9 eller motsvarande.

Saknas dessa kan man planera en kombinationsutbildning, där svenska och förberedande orienteringskurser ingår i studieplanen. 

Till din ansökan bifogar du tidigare betygshandlingar. Dessa kan mailas till ulrika.claesson@hogsby.se eller postas till Högsby Lärcenter, Studie- och yrkesvägledare, Ringvägen 5, 579 33 Högsby. Tänk på att inte skicka in original, utan en kopia.