• Aboda
  • Björkshult
  • Grönskåra
  • Gösjön
  • Hornsö
  • Välen
  • Övrasjön

Badvattenproverna visar att alla dessa badplatser har tjänligt vatten.

För mer information, kontakta Högsby kommun.
Telefon: 010-356 50 00
E-post: kommun@hogsby.se