Högsby kommun erbjuder gratis busskort till elever som under vårterminen har gått i årskurs 6-9 i grundskolan och anpassad skola samt årskurs 1 och 2 på gymnasiet eller anpassad gymnasieskola. Du behöver inte gå i en skola i kommunen, däremot behöver du vara folkbokförd i Högsby kommun för att ta del av erbjudandet.

Utdelning av busskort

Sommarlovsbiljetten delas ut på respektive skola av mentorn senast under vecka 24. Du som studerar på en skola i en annan kommun kommer att få kortet hemskickat till din folkbokföringsadress.

Att tänka på

Kortet gäller för obegränsat antal resor inom Kalmar län. Biljetten är personlig och får bara användas av dig. För att Kalmar länstrafiks tappa-bort-garanti ska gälla behöver du registrera ditt kort via deras webbplats. 

För mer information och frågor

Du kan läsa mer om vad som gäller kring sommarlovsbiljetten via Kalmar länstrafiks webbplats:
Sommarlovsbiljett Kalmar länstrafik

Du kan också vända dig till Kalmar länstrafiks kundtjänst vid frågor, telefon 010-35 75 000.