• Aboda
  • Gösjön
  • Välen
  • Övrasjön

Badvattenproverna visar att alla dessa badplatser har tjänligt vatten.

För mer information, kontakta Högsby kommun.
Telefon: 010-356 50 00
E-post: kommun@hogsby.se  

Tidigare nyhet:
Information om badvattenprover den 12 juni