Vi jobbar för att tömma alla kärl så snart som möjligt. Låt ditt kärl stå kvar på tömningsplatsen till det har blivit tömt.

Har du frågor? Kontakta Östra Smålands Kommunalteknikförbund, telefon 010-354 20 00.

Tack för din förståelse!