Här är du: Invånare » Nyheter » Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor

För att uppfylla lagkrav tar Högsby kommun enbart emot fakturor i elektroniskt format sedan den 1 april 2019. 

Högsby kommun tar emot fakturor via InExchange Factorum AB. 

Följande uppgifter måste anmälas till InExchange:

Kunden: Högsby kommun
Organisationsnummer: 212000-0688
Kontaktperson: Martin Nilsson
Telefonnummer: 0491-29260
Mailadress: martin.nilsson@hogsby.se
Format på faktura: Svefaktura
VAN-leverantör: InExchange
Referens: Kostnadsställe (Exempel på referens: 1011)

Publicerad 2019-04-04
Snabbval