För att kunna genomföra förändringen med att ta bort de delade turerna har vi anställt fler personer. Inom den närmaste tiden kommer vi även att genomföra det i omsorgen om funktionsnedsatta. Detta förväntas ge en bättre kvalitet och kontinuitet genom att personalen blir sina egna vikarier, då den extra arbetstiden, så kallad resurstid, ska användas för såväl planerad som oplanerad frånvaro.

Vi fortsätter att utveckla våra verksamheter. Ambitionen är att även införa önskad sysselsättningsgrad för de anställda inom vård och omsorg, och även inom kost- och städenheterna.

En projektgrupp är tillsatt

Vi har tillsatt en projektgrupp med representanter från arbetsgivarsidan, fackliga ombud, medarbetare och HR-generalist. Projektgruppen har träffats vid tre tillfällen och uppmärksammat 17 områden som vi behöver utreda innan vi kan ta steget vidare. Samtliga medarbetare kommer lämna in en intresseanmälan om hur mycket de vill arbeta när det blir aktuellt med önskad sysselsättningsgrad. Detta ser vi som ett kompletterande underlag till utredningen.