Förbundsdirektionen är den politiska instans som ansvarar för kommunalförbundets verksamheter.

– Arbetet pågår i respektive kommun med att förbereda för en organisation som ska hantera ÖSK:s nuvarande uppdrag, säger ordförande Johan Svensson (M). 

Senare i vår kommer förslaget av de nya organisationerna att presenteras för politiken i respektive kommun. Det slutliga beslutet om nya organisationer planeras att fastställas på kommunfullmäktige i juni. 

– ÖSK har varit bra för Högsby kommun, i den bästa av världar hade det fått fortsätta. Nu får vi ta nya tag och plocka med oss den erfarenhet detta samarbete har gett oss in i den nya organisationen som håller på att bildas, säger vice ordförande Magnus Gabrielsson (S). 

Parallellt med detta pågår facklig samverkan och berörda medarbetare informeras löpande. 

Servicen till dig som kommuninvånare kommer att pågå/fortsätta som vanligt under avvecklingsprocessen. 

Kontakt

Hultsfreds kommun
Johan Svensson, ordförande i förbundsdirektionen Östra Smålands kommunalteknikförbund
johan.svensson2@hultsfred.se

Högsby kommun
Magnus Gabrielsson, vice ordförande i förbundsdirektionen Östra Smålands kommunalteknikförbund
magnus.gabrielsson@hogsby.se