Tid och plats

Utbildningen sker tisdag-fredag den 23-26 april, klockan 08.30-12.30. Fika serveras från klockan 08.00. Vi träffas i Tingssalen i kommunhuset, Högsby.

För att få utbildningsbevis ska du delta vid samtliga tillfällen.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 15 april. Utbildningen är kostnadsfri.
Anmäl dig till utbildningen

Kontakt

För frågor kring utbildningen kontakta Daniel Abrahamsson, utvecklingsledare på Kommunförbundet Kalmar län.

Telefon: 010-357 06 50, telefontid är klockan 09.00-14.00.
E-post: daniel.abrahamsson@kfkl.se

Vad lär jag mig på utbildningen?

Du kommer få kännedom om hur du känner igen olika tecken som kännetecknar psykisk sjukdom och psykiska kriser. Under utbildningen lär du dig hur du bäst tar kontakt med berörd person och hur du inleder den första hjälpen. Utbildningstillfällena ger dig verktyg för hur du kan hjälpa personen att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär.

Vad är MHFA?

Mental Health First Aid Training (MHFA) är en utbildning som har fått det svenska namnet Första hjälpen till psykisk hälsa. Syftet med utbildningen är att rädda liv genom att förmedla ökade kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord.

Avsikten med första hjälpen till psykisk hälsa är att rädda livet på en person som kan skada sig själv. Det handlar också om att se till att personen får professionell hjälp innan den psykiska hälsan förvärras. Första hjälpen handlar även om att underlätta ett tillfrisknande samt hjälpa och stödja en person som har psykiska problem.