Nu vill Högsby kommun få in tankar och synpunkter på hur stationsområdet i Högsby ska bli tryggare och attraktivare. Vi bjuder därför in till en trygghetsvandring och vi vill gärna få med alla åldersgrupper i detta arbete. 

Medverkar i trygghetsvandringen gör Högsby kommuns stadsarkitekt Emil Stille och säkerhetssamordnare Michael Sördal.

Så här kommer trygghetsvandringen att gå till

Vi samlas vid Högsby station klockan 17.00. Efter vandringen sammanfattar vi intryck och synpunkter i kommunhuset där vi bjuder på fika. Vi slutar senast klockan 18.30.

Bakgrund till trygghetsvandringen

Högsby kommun ska ta fram en ny detaljplan för området vid stationen. Avsikten är att tåg- och busstrafiken ska samlokaliseras i ett nytt resecentrum med förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet, samt att området ska bli tryggare, grönare och mer attraktivt för resenärerna. Stationsbyggnaden är tänkt att rivas.

Kommunen vill ha in dina tankar kring hur området ska bli tryggare och attraktivare. Vad är viktigt att ta med sig in i planeringen av den yttre miljön för att alla ska våga och vilja använda kollektivtrafiken i Högsby?

Har du frågor kring trygghetsvandringen eller planarbetet?

Vid frågor kontakta stadsarkitekt Emil Stille via telefon 010-356 50 72.

Vi kräver inte föranmälan till trygghetsvandringen, men det är till hjälp för oss i det praktiska genomförandet om vi får meddelande om deltagande. Detta sker via e-post till emil.stille@hogsby.se