Träffa kommunledningsutskottets ordförande Jonas Erlandsson och näringslivsutvecklare Åsa Landberg från Högsby kommun. På plats är även Ahmed Yousef som är ägaren till Ruda Livs samt Ann Sellbrink som arbetar med lokal serviceutveckling på Coompanion Kalmar län.

Vad innebär kommersiell service?

Den kommersiella servicen gör en bygd attraktiv för boende, besökare, företag och föreningar. Samtidigt är den kommersiella servicen helt beroende av lokalsamhällets stöd.

Det som ingår i den kommersiella servicen är bland annat butik, möjlighet att tanka och ladda bilar och pakettjänster med mera.

Datum och plats

Du är välkommen till Pizzeria Ruda onsdagen den 24 april klockan 18.30-20.30.

Ruda Livs och Pizzeria Ruda bjuder på kaffe och te. Du behöver inte föranmäla dig till träffen.

Kvällens program

  • Kommunledningsutskottets ordförande Jonas Erlandsson och näringslivsutvecklare Åsa Landberg inleder kvällen och hälsar dig välkommen. De kommer prata om utvecklingen i Ruda med fokus på kommersiell service.
  • Ann Sellbrink, Coompanion Kalmar län, berättar om Coompanion och lokal serviceutveckling för ökad service på landsbygden. Hon kommer också att prata om läget för den kommersiella servicen utanför centralorterna och lokalsamhällets betydelse.
  • Ahmed Yousef berättar om Ruda Livs och utvecklingsplanerna för sin del av servicen i Ruda samhälle.
  • Hur ser vi på Rudas kommersiella service i dagsläget och i framtiden? Vi kommer att dela ut en enkät och sedan kommer vi ha dialog med varandra.