Kurs, Poäng, Terminer

Programgemensamma kurser 1050 poäng.

Vård- och omsorgsarbete 1, 200, VT21
Hälsopedagogik, 100, HT21
Psykologi 1, 50,  HT21
Psykiatri 1, 100, VT21
Medicin 1, 150, VT21
Etik och människans livsvillkor, 100, HT21
Vård- och omsorgsarbete 2, 150, HT21
Specialpedagogik 1, 100, VT21
Gymnasiearbete VO, 100, VT22

Yrkesinriktning 500 poäng kan väljas efter godkänt i samtliga programgemensamma kurser.

Äldreomsorg, 500
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100, VT22
Hemsjukvård, 100, VT22
Äldres hälsa och livskvalitet, 200, VT22
Vårdpedagogik och handledning, 100, VT22

Funktionshinder, 500
Socialpedagogik, 100, VT 22
Specialpedagogik 2, 100, VT22
Friskvård och hälsa, 100, VT22
Komplementärmedicin, 100, VT22
Hemsjukvård, 100, VT22
Hälso- och sjukvård*, 500
Medicin 2, 100, VT22
Hemsjukvård, 100, VT22
Akutsjukvård*, 200, VT22
Vårdpedagogik och handledning, 100, VT22

*Startas beroende på tillgång på praktikplatser

För Diplom (Vård- och omsorgscollege) behövs också Samhällskunskap 1 a1 (50p) och Svenska 1 (100p).