Situationen är givetvis densamma för flertalet av våra företagare, varför vi nedan har valt att informera om de möjligheter till stöd och bidrag du som företagare kan ta del av för att utveckla just ditt företag.

Stöd och bidrag via offentliga aktörer

Kommunala stöd och bidrag till enskilda näringsidkare begränsas av Kommunallagen, kap 2. § 8, varför det är svårt för Högsby kommun att t ex stödja goda idéer som gynnar utvecklingen hos enskilda små lokala företag.

Trots kommunens begränsade förutsättningar till stöd, så är det absolut inte kört för enskilda företag som är i behov av finansiellt stöd för att till exempel genomföra en idé som utvecklar företaget. Det finns faktiskt flertalet offentliga aktörer i Sverige som tillhandahåller olika stöd och bidrag för att främja utvecklingen i enskilda företag.

Nedan följer lite kortfattad information kring några av de vanligaste stöden samt aktörerna hos vilka dessa stöd söks.

Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen arbetar bland annat med att utveckla landsbygden genom att stödja olika aktörers idéer och engagemang för att på så sätt skapa förutsättningar för och göra det lättare att starta och driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Via Landsbygdsprogrammet, som är ett sjuårigt EU-program och pågår fram till och med 2020, förmedlar Länsstyrelsen stöd till aktörer och entreprenörer på landsbygden för att starta eller utvidga företag, men också för att höja kompetensen hos företagen.

Region Kalmar län

Region Kalmar län kan ge stöd till enskilda företag samt till regionala utvecklingsprojekt. Genom stöden kan de stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet. Företagsstöd kan ges i form av konsultcheckar, innovationsfinansiering, samverkansprojekt, kommersiell service samt stöd till skärgårdsföretag.

Region Kalmar län har också inrättat ett projektkontor för att underlätta för kommunerna, näringslivet och övriga aktörer att söka finansiering inom EU:s olika fonder och program. Projektkontorets personal ger råd, stöd och vägledning kring allt som rör projektplanering, budget och finansiering.

Via nedanstående länk hittar du information om tillgängliga företagsstöd via Region Kalmar län.

Företagsstöd via Region Kalmar län

Övriga aktörer och stöd via andra program och insatser

Det finns, utöver ovanstående aktörer, ytterligare flertalet aktörer i Sverige som stöttar satsningar hos framförallt små och medelstora företag, inte minst när det gäller FoU-verksamhet och innovationer. Stöden finns tillgängliga via både nationella program och olika EU-program.

Nedan listar vi några av dessa aktörer som tillhandahåller stöd i olika former (klicka på namnet för att komma till respektive aktörs webbsida):

  • VINNOVA - VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige.
  • Energimyndigheten - För att Sverige ska kunna få ett hållbart energisystem måste alla göra sitt. Både små företag och stora, energiintensiva industrier kan på olika sätt sänka sin energianvändning.
  • Tillväxtverket - Tillväxtverket är en myndighet vars roll är att stärka regional utveckling och underlätta företagande och entreprenörskap i Sverige. 
  • Astrid Lindgrens Hembygd - Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd arbetar med lokalt ledd utveckling. Fram till 2020 finns nästan 30 miljoner att söka till utvecklingsprojekt i kommunerna Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och Oskarshamn.

Som tidigare nämnts så tillhandahåller ovan nämnda aktörer stöd i olika former, en del av dessa stöd riktar sig till enskilda företag, medan vissa andra stöd är avsedda för till exempel en grupp av företag som samverkar. I de flesta fall krävs dock någon form av medfinansiering från den sökande, och när det gäller finansiering via olika EU-program, krävs som oftast också någon form av offentlig finansiering.

Kommuner är via kommunallagen begränsade att stödja enskilda företag, men har dock möjlighet att främja näringslivet i allmänhet, varför vi i Högsby kommun givetvis är intresserade av att stödja idéer och projekt som gynnar utvecklingen i stort och skapar förutsättningar för tillväxt hos vårt lokala näringsliv.

Så tveka inte att höra av dig till oss om du är företagare och har för avsikt att söka pengar ur något EU-program där det krävs ytterligare offentlig finansiering.

Vi hjälper och stöttar dig givetvis också i ansökningsprocessen.