Här är du: Kommun » Demokrati & Politik » Politisk organisation » Valnämnd

Valnämnd

Enligt valllagen är kommunen skyldig att ha en valnämnd och att på sin bekostnad genomföra val till kommunfullmäktige, riksdagen och EU-parlamentet. Valnämndens huvuduppgift är att genomföra allmänna val och folkomröstningar. Valnämnden ska även genomföra de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om. Valnämnden ansvarar också för det praktiska arbetet kring ett val, t.ex. att:

  • utse valförättare
  • se till att vallokaler finns och att medborgare ges information om var just deras vallokal finns på valdagen och under förtidsröstningen
  • lägga ut röstsedlar
  • utse personer som tar emot och räknar rösterna.

Vanligtvis sammanträder valnämnden bara de år då det är allmänna val eller folkomröstningar.

 

Valmyndigheten

Den statliga myndighet som utövar tillsyn över hur allmänna val och folkomröstningar bedrivs är Valmyndigheten. Den är även ansvarig för tryckning och distribution av valsedlar, information m.m. Valmyndigheten lagrar också statistiska uppgifter över tidigare val, såsom valdeltagande och mandatfördelning.

Senast kontrollerad: 2010-12-30.
Snabbval