KURSER GRUND

POÄNG

INUINU01

Industritekniska processer

100

SAASVT0

Svets grund

100

PRUPRD01S

Produktionsutrustning

100

PRDPRO01

Produktionskunskap 

100

TILTIL01

Tillverkningsunderlag

100

SAAKÄL01S

Kälsvets

100

SAASTU01

Stumsvets

100

MÄNIMÄN01

Människan i industrin 1

100

MAEMAT01

Materialkunskap

100

900

TILLVAL

SVESVE01/SVASVA01

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

I mån av plats tas ansökningar emot även efter ansökningstidens utgång.

Ansökan sker via: Högsby Utbildningscenter / Förskola och utbildning - Högsby kommun (hogsby.se)

Utbildningsort: Högsby 

Arbetsplatsförlagd utbildning kan förekomma. 

Önskvärda förkunskaper:

Svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå/grundskola åk 9 eller motsvarande.

Matematik på grundläggande nivå/grundskola åk 9 eller motsvarande.

Saknas dessa kan man planera en kombinationsutbildning, där svenska och förberedande orienteringskurser ingår i studieplanen. 

Till din ansökan bifogar du tidigare betygshandlingar. Dessa kan mailas till ulrika.claesson@hogsby.se eller postas till Högsby Utbildningscenter, Studie- och yrkesvägledare, Ringvägen 5, 57933 Högsby. Tänk på att inte skicka in original, utan en kopia.