– Högsby kommuns nuläge har belysts från flera olika håll. Från externa aktörer som Kairos Future och Lantbruksuniversitetet till samhällsmedborgare i fyra orter i kommunen. Workshops med bred representation från civilsamhället och kommunen har genomförts. Det har även varit workshop med kommunstyrelsen. Region Kalmar län har haft stort fokus på just Högsby kommun, berättar Anders Johansson.

Kairos Future har tagit fram rapporten ”Kalmar län: Nutid och framtid” med ett särskilt kapitel ”Högsby kommun i fokus”. Sveriges Lantbruksuniversitet har tagit fram rapporten ”Civilsamhällets drivkrafter i Högsby kommun”. 

Utifrån dessa underlag beslutade kommunstyrelsen den 19 oktober 2021 att arbeta vidare med tematiska arbetsgrupper inom två områden – ”Samverkan med civilsamhälle och medborgare” och ”Hälsolots”.

– ”Samverkan med civilsamhälle och medborgare” har en stark koppling till demokratideklarationen. Att utveckla dialog och samarbete mellan kommun och civilsamhälle kan både stärka demokratin och bidra till en positiv utveckling för kommunen, berättar Anders Johansson

(Högsby kommun har undertecknat demokratideklaration, nyhet från Högsby kommun, 27 maj 2021)

– ”Hälsolots” har en koppling till arbetet med nära vård och folkhälsa. Även den nyligen öppnade familjecentralen kan säkert kopplas till detta arbete, berättar Anders Johansson.

– Jag tror att betydelsen av samverkan med civilsamhället har en avgörande roll för kommunens utveckling på lång sikt. Det är en grund att utgå ifrån i en mängd frågor på lång sikt. Vi kan inte göra allt på en gång utan behöver prioritera. Att inledningsvis prioritera ett hälsoperspektiv är helt rätt. Det händer mycket inom hälsoområdet med nära vård, folkhälsa och familjecentral. Att satsa på hälsa är en säker investering för bättre levnadsvillkor på lång sikt, säger Anders Johansson.

 

Mer information

Läs mer på Region Kalmar läns webbplats: 

Högsby ska lyftas i gemensamt projekt, pressmeddelande från Region Kalmar län, 21 september 2020.