Stihna Johansson Evertsson, kommunstyrelsens ordförande i Högsby kommun, undertecknar demokratideklaration

Undertecknandet gjordes tillsammans med Peter Örn som är ordförande för kommittén. Tanken med deklarationen är att alla organisationer som undertecknar den ska åta sig att på olika sätt bidra till att målen i deklarationen uppfylls.

Förutom allmänna ståndpunkter innehåller deklarationen även egna åtaganden som till exempel konkreta aktiviteter och insatser som ska genomföras under 2021 för att utveckla och stärka demokratin.

Högsby kommun kommer bland annat att utveckla formerna för medborgardialoger, till exempel genom ett utvecklingsprojekt i samarbete med Region Kalmar län där arenor för medborgardialoger kommer att skapas.

Läs mer hos Länsstyrelsen Kalmar län: Vår demokrati är värd att vårda 

På fotot: Stihna Johansson Evertsson, kommunstyrelsens ordförande i Högsby kommun, undertecknar demokratideklarationen.